IBU2

INFORMATION BULLETIN. No. 2. Translated by L. Verba and B. Yasen'. Vydavnytstvo “Smoloskyp,” 1981.