Kaplan, Mikhail

Name: 
Kaplan, Mikhail
Name Cyrillic: 
Каплан, Михаил