LKK5

LIETUVOS KATALIKU BAZNYCIOS KRONIKA: JUBILIEJINES KONFERENCIJOS MEDZIAGA. Vilnius: Prano Vaicaicio draugija, 1998.