Slownik dysydentow: Czolowe postacie ruchow opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989

TitleSlownik dysydentow: Czolowe postacie ruchow opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989
Publication TypeBook
Year of Publication2007
AuthorsDaniel, A, Gluz, Z
Number of Volumes2
PublisherKarta
CityWarszawa