Studencheskoe poeticheskoe dvizhenie v Leningrade v nachale ottepeli

TitleStudencheskoe poeticheskoe dvizhenie v Leningrade v nachale ottepeli
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsBritanishskii, V
JournalNovoe literaturnoe obozrenie
Volume14
Pagination167-180