100 magnitoal’bomov sovetskogo roka: 1977-1991. 15 let podpol’noi zvukozapisi

Title100 magnitoal’bomov sovetskogo roka: 1977-1991. 15 let podpol’noi zvukozapisi
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsKushnir, A
PublisherAgraf
CityMoskva